Bob Chen
Game developer:
Bob Chen is a guy.
Developer Level: 6